Arbo HK


arboristické a dřevorubecké práce

O firmě| Služby| Kontakt| Dřevorubecké sporty

logo_strom

Kácení stromů

Nabízím kácení stromů všech druhů, velikosti, stáří i stavu včetně rizikového kácení, tedy v případě, že v okolí stromu není dostatečný prostor kácení v celku.

Řez stromů

Řez bezpečnostní – odstranění větví hrozící pádem nebo ulomením. Cílem řezu je odstranit aktuálně hrozící nebezpečí.
Řez zdravotní - odstranění větví odumírajících, oslabených a nevhodně postavených. Cílem je podpořit dobrý růst stromu a zajistit mu tak „dlouhý život“.
Řez redukční – úprava velikosti koruny stromu tak, aby se předešlo jeho kolizi s okolo stojícími stromy, domy, elektrickým vedením a podobně.

Odstraňování pařezů

Libovolně velké pařezy lze odstranit frézováním až do hloubky 20cm pod úroveň terénu.

Zpracování dřevní hmoty

V případě zájmu nabízíme odvoz a likvidaci odřezaných větví (nebo štěpkování na místě), manipulaci kmene a silnějších větví na vámi určenou délku (např. tak akorát do vašich kamen). Pokud po kácení zůstane vhodný zdravý kmen nabízím také pořez na trámky, prkna, fošny, latě...