Arbo HK


arboristické a dřevorubecké práce

Jindra PražákJindřich Pražák
Žďár nad Orlicí 57
517 21 Žďár nad Orlicí
info@arbohk.cz
IČ: 70752338


Živnostenské oprávnění vydal
Obecní živnostenský úřad
Kostelec nad Orlicí
č.j. ŽÚ 6853/2009-22620/2009-La

Kácení stromů - nabízím kácení stromů všech druhů, velikosti, stáří i stavu včetně rizikového kácení, tedy v případě, že v okolí stromu není dostatečný prostor kácení vcelku.

Řez stromů – odstranění větví hrozící pádem nebo ulomením, odstranění větví odumírajících, oslabených a nevhodně postavených, úprava velikosti koruny stromu tak, aby se předešlo jeho kolizi s okolo stojícími stromy, domy, elektrickým vedením a podobně.

Odstraňování pařezů - libovolně velké pařezy lze odstranit frézováním až do hloubky 40cm pod úroveň terénu.

Zpracování dřevní hmoty - v případě zájmu nabízím odvoz a likvidaci odřezaných větví (nebo štěpkování na místě), manipulaci kmene a silnějších větví na vámi určenou délku (např. tak akorát do vašich kamen).

Výsadba stromů - provádím výsadbu všech běžně dostupných druhů stromů, včetně zajíštění výsadbového a pomocného materálu (kotvení, ochrana proti okusu, hnojivo...).Jaké služby nenabízím - řez ovocných stromů, řez a stříhání keřů a živých plotů, sečení trávy, pletí a údržbu záhonů

Nabízeným službám, tedy arboristice a rizikovému i "nerizikovému" kácení stromů se s menšími přestávkami věnuji od roku 1995. Typickým klientem jsou jak soukromé osoby, bytová družstva, tak i města a obce.

Jsem držitelem mezinárodně uznávaných certifikátů Evropský Arborista (ETW), ABA ECC úroveň 1-3 (práce s motorovou pilou) a ABA Arborist úroveň 1-2 (výškové práce na stojících stromech). Dále pak držitelem certifikátu Odborné způsobilosti pro práci ve výškách a and volnou hloubkou a Odborné způsobilosti pro práci s motorovou pilou

Za samozřejmost považuji pojištění odpovědnosti za způsobené škody do výše 5.000.000,-Kč.